Kompetencer
 
Cases
 
Artikler
 
Bøger
 
ERFARINGER

VIDEN

INSPIRATION

IDÉER

FREMDRIFT

LØSNINGER

UDVIKLING

RESULTATER

Når nye mål skal nås

BRASK Management Consulting v/Jørgen Brask samarbejder med virksomheder og ledere om at udvikle og implementere strategier, der skal sikre, at virksomheden og den enkelte når sine mål.

Fremdriften i arbejdet sikres igennem situationstilpasset tilrettelæggelse og styring af arbejdsprocesser, der bygger på aktiv deltagelse på gruppe- og personniveau.

Kvaliteten i arbejdet sikres ved, at virksomheden og den enkelte udfordres og inspireres til at udnytte og udvikle sine kompetencer og ressourcer optimalt.

Resultatorienteringen i arbejdet sikres ved, at samarbejdet afsluttes med udarbejdelse af en handlings- og implementeringsplan, der systematisk følges op.

BRASK Management Consulting arbejder i et netværk af veletablerede og nye konsulentvirksomheder, der kompetencemæssigt supplerer hinanden, således at fagområderne strategi, organisation, analyser, marketing og ledelsesudvikling dækkes på et erfaringsbaseret højt fagligt niveau.

jb@brask.dk